Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představujeme našeho německého partnera

17. 10. 2016

 

Příspěvkový spolek* Saská ornitologická stanice Neschwitz z. s.
Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e. V. – Německo

Ornitologická stanice Neschwitz byla založena již v roce 1930 v Novém zámku v obci Neschwitz a existovala s krátkými přestávkami až do roku 1969. V roce 1999 byla ornitologická stanice Neschwitz znovu otevřena na svém původním stanovišti. To se podařilo díky založení zastřešujícího spolku Saská ornitologická stanice Neschwitz z. s. (Trägerverein Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e. V.)

V roce 2011 proběhla reorganizace tohoto spolku – byl rozdělen na dvě části:

1) Státní ornitologická stanice patří ke Státní agentuře pro životní prostředí a zemědělství (BfUL) jako část sekce pro ochranu přírody. Její základní úlohy spočívají především v organizaci, vedení a zpracování monitoringu ptactva ve Svobodném státu Sasko. Navíc úzce spolupracuje se Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) a také s německými ornitologickými spolky a spolky pro ochranu přírody.

2) V oblasti práce s veřejností a ochrany ptactva ji podporuje příspěvkový spolek Saská ornitologická stanice Neschwitz z. s., který se etabloval jako právní nástupce z výše uvedeného zastřešujícího spolku.

Do tohoto příspěvkového spolku náleží zemský okres Budyšín (Bautzen), obec Neschwitz, Zemský spolek Saská ochrana vlasti z. s. (Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V.), Spolek saských ornitologů z. s. (Verein Sächsischer Ornithologen e. V.), Spolek ochrany přírody v Německu (Naturschutzbund Deutschland  - NABU) – Zemský spolek Sasko z. s. (Landesverband Sachsen e. V.) a mnoho samostatných osob.
 

neschwitz_logo_b.jpg
 

Příspěvkový spolek Saská ornitologická stanice Neschwitz z. s.:
˜– senzibilizuje veřejnost v otázkách ochrany ptáků a ornitologie,
– informuje o aktuální situaci ptačího světa,
– je odborným partnerem v otázkách ochrany ptactva,
– je zprostředkovatelem mezi dobrovolníky a úřady a 
– aktivně se podílí na ochraně druhů.

Podle stanov je úkolem spolku plnění následujících cílů:

1. Práce s veřejností 
Zvýšení povědomí o světě ptáků je důležitou součástí ochrany ptactva a tím také náplní práce tohoto spolku. Aby se dostaly nejdůležitější informace o ochraně ptactva k nejrůznějším zájmovým kruhům, vypracovává spolek široké spektrum informačních materiálů pro veřejnost, uživatele zemědělské půdy a úřady.
Povědomí přátel přírody o světě ptáků rozšiřuje spolek populárně-naučným způsobem na četných exkurzích, prohlídkách a při přednáškách. Navíc informuje o aktuálních tématech také tisk, rozhlas a televize. Přímo v Panském pavilonu neschwitzského zámeckého parku informuje o ochraně ptáků a jejich životního prostředí v Lužici od srpna 2009 stálá výstava Neschwitzský pavilon ochrany ptactva.

2. Praktická ochrana ptactva a odborná činnost 
Cílem mnohostranných snah v ochraně ptactva je praktická realizace vhodných opatření. Předpokladem pro jejich realizaci v rámci celostátních projektů ochrany druhů je vypracování odborných podkladů, na kterých se podílí zaměstnanci spolku i další osoby. Zpracování a realizace kompenzačních a náhradních opatření v krajině v rámci zásahů do životního prostředí ptactva je pravidelnou náplní jejich práce.
Navíc pracují na trvalém zajištění životního prostředí ohrožených ptačích druhů, jako je čejka chocholatá, koroptev polní a čáp bílý. K rozmanitým úlohám spolku patří také programy pro živočišné druhy a jejich podporu, jako je spolupráce na saském projektu ochrany na zemi hnízdících druhů ptáků nebo na celostátním projektu ochrany luňáka červeného. V rámci uvedených projektů a programů si spolek klade společně se svými partnery za cíl zkoumat, chránit a zachovat místní ptačí společenství.

fotosasko.jpg

 

3. Podpora a sběr dat 
Základem rozličných snah a vyhodnocování aktuální situace je znalost výskytu a rozšíření konkrétních druhů ptáků. V tomto směru spolek aktivně podporuje své partnery a zadavatele při mapování výskytu ptáků nebo při speciálních programech, jako je například analýza příčin úhynu orla mořského. V úzké spolupráci s ornitology, zájmovými spolky a také dalšími institucemi a zájemci vypracovává a představuje spolek aktuální informace o ptactvu.

 

Michal ZEDEK
odborný zástupce projektu

________________________________________________________________
*příspěvkový spolek (Förderverein) je specifická forma spolku, která je v Německu běžná a jejímž hlavním cílem je propojení potencionálních sponzorů a zájmových skupin, které nejsou samostatně výdělečné. Díky nim tak mohou členové zájmových spolků vykonávat svou činnost profesně. 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář