Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva (nejen) o polních ptácích

11. 12. 2015

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Zpráva o životním prostředí ČR 2014, kterou představilo MŽP, dochází k závěru, že se po roce 2010 zlepšování kvality životního prostředí zpomalilo. Zhodnocení stavu a vývoje jednotlivých složek životního prostředí a environmentálních problémů je přitom založeno na 42 indikátorech, z nichž jeden je „indikátor běžných druhů ptáků“.

Trendy vývoje ptačích populací odrážejí změny ve využívání krajiny a celkové změny v ekosystémech, v menší míře se projevují i změny klimatu. Mezi lety 1982 a 2014 poklesla početnost všech běžných druhů ptáků v ČR o 7,6 %, početnost populací lesních druhů ptáků klesla o celkem 18,9 %, a početnost ptáků zemědělské krajiny poklesla o 27,5 %. Lze přitom předpokládat, že se početnost ptáků snižovala již před počátkem sledování v roce 1982.

stehlik-obecny.png

Stehlík obecný patří mezi klenoty našich polí © Jiří Bohdal

 

Hlavními příčinami dramatického poklesu početnosti ptáků zemědělské krajiny jsou stále se zvyšující intenzifikace zemědělství a současné opouštění méně úrodné zemědělské půdy. K dočasnému pozitivnímu vývoji došlo po změně politického systému v roce 1989, kdy se dočasně snížila intenzita zemědělského hospodaření, na což ptáci zemědělské krajiny okamžitě zareagovali zvýšením početnosti, a v letech 1994 a 1995 početnost dosáhla zhruba úrovně 130 % roku 1982. S ekonomickou konsolidací zemědělství následoval opět prudký úbytek, který různou rychlostí trvá dodnes. K dalšímu zhoršení vývoje došlo po změně způsobu financování zemědělství po vstupu ČR do EU v roce 2004 (uplatňování Společné zemědělské politiky EU a z ní vycházejících dotací do zemědělství), kdy početnost ptáků zemědělské krajiny klesala z úrovně cca 99 % roku 1982 ke konečnému stavu 72,5 % v roce 2014. Přínos dosud používaných finančních nástrojů pro omezení negativního vlivu zemědělství na přírodu (například agroenvironmentální programy) není zcela evidentně dostatečný.

Nejedná se o dobré zprávy a je potřeba, aby všichni, kteří tento stav způsobili nebo o něm mohou rozhodovat, přijali účinná opatření pro záchranu vymírajících polních druhů ptáků, jak jsme již apelovali v předchozím článku:

Za posledních 25 let zmizelo z polí 5 druhů ptactva.

Zprávu vypracovala rezortní ministerská organizace CENIA. Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.

 

 

banner_poradna_velky.png

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář