Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biopásy a dotace 2015

26. 9. 2015

Aktuálně: Nový informační materiál pro zemědělce (ke stažení ZDE).

 

NÁRODNÍ dotace - podmínky 2015

Biopásy mohou být financovány Ministerstvem zemědělství prostřednictvím dotací pro uživatele honitby. Příjemcem dotace je tedy myslivecké sdružení nebo jiný uživatel honitby. V podmínkách této dotace však nenarazíme na název "biopás". Ten je zde nově nazýván políčkem pro zvěř (novelizací zákona o myslivosti bylo nahrazeno původně používané "zvěřní políčko").

Přispívá se pevnou sazbou na plochu. Letos je to 5000 Kč na 1 ha. O příspěvek žádejte na místně příslušném krajském úřadu.

Podmínky a požadavky:

  • maximálně 0,5 ha zvěřního políčka na 100 ha honitby,

  • minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,05 ha a maximální výměra 1ha,

  • kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

  • pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu (rozhodujícím obdobím se rozumí první období produkce).

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách ministerstva zemědělství.
 

koroptev-polni--perdix-perdix-.jpg
Koroptev polní © Libor Votoček

 

EVROPSKÉ dotace - podmínky 2015

Biopásy jsou podporovány v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. Hledejte je pod titulem Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). V roce 2013 skončilo jedno dotační období. Rok 2014 byl přechodným. Letos lze opět normálně žádat o dotace z evropských zdrojů.

Finanční podpora zakládání biopásů je rozdělena do dvou podtitulů:

Krmný biopás je vhodný k podpoře polních druhů ptáků a další drobné zvěře. Jde tedy o políčko vyseté na jaře a ponechané nejdéle dvě sezóny.

Nektarodárný biopás. Cílem je podpora populací opylovačů a přirozených nepřátel škůdců na orné půdě. Směsi kvetoucích rostlin by měly poskytovat pyl a nektar širokému spektru opylovačů a přidruženě by z nich měl profitovat i další užitečný hmyz, např. predátoři či parazitoidi polních škůdců. Proto se sestavují tak, aby tvarem a barvou květů vyhovovaly těmto cílovým skupinám hmyzu.

Konkrétní podmínky pro získání dotace naleznete v metodice na straně 95. Obecné podmínky pro žádost o dotaci jsou na začátku dokumentu.

 

 

Michal ZEDEK
odborný zástupce projektu

 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář