Jdi na obsah Jdi na menu
 


Monitoring koroptve polní 2017

Úvod

Monitoring koroptve polní je jedna z našich klíčových aktivit (viz Projekt ČIŘIKÁNÍ v základních souvislostech). Sledování výskytu koroptve je výchozí bod pro zajištění následné péče o populaci v dané lokalitě. Zároveň nám to umožňuje mít přehled o celkové kondici české populace a zjistit, jaké prostředí v současné krajině koroptev upřednostňuje nebo naopak, kde jsou extrémní a okrajové lokality jejího výskytu. Velmi významné jsou i nové poznatky o jejím způsobu života.

Přijímání záznamů o pozorování koroptve nám také umožňuje navázat spolupráci s lidmi, kterým není lhostejné jejich životní prostředí. Tím nejjednodušším způsobem, jak projevit zájem nejen o koroptev ale také o své okolí, ve kterém žiji a pracuji, je právě vyplnění našeho elektronického formuláře. Našim spolupracovníkům pak umožňujeme přístup do rubriky SÍŤ chráněné heslem, ve které mohou naleznout podrobnější informace o výsledcích monitoringu:

 

Příjem a zpracování dat

Náš monitoring je založen na záznamové kartě, kterou nám může zaslat kdokoliv, kdo na území České republiky zjistí přítomnost koroptve polní. Rozumíme tím nejen přímé pozorování nebo poslechnutí jedince, ale také nalezení pobytových znaků (např. trus, stopy, opuštěné hnízdo). Součástí záznamové karty jsou informace o nadmořské výšce, prostředí a počasí. V současné době preferujeme vyplnění elektronické záznamové karty, ale stále je zachována verze pro tisk.

Jako základní prostorovou jednotku používáme kvadrát síťového mapování o rozměřech 10 minut zeměpisné délky a 6 minut zeměpisné šířky (přibližně 11,1 x 12 km). Tyto kvadráty dál nedělíme. Jejich velikost je pro naše účely dostačující.

Prostorová data zpracováváme do podoby map v aplikaci Janitor 2.6.4.

 

Výsledky

56 % pozorování koroptve polní bylo zaznamenáno v nížinách do 250 m n.m.
14 % pozorování koroptve bylo před 6.00 a po 18.00. Záznamy mezi 6.00 a 18.00 byly v průběhu dne rovnoměrně rozloženy.
Naši pozorovatelé působí ve všech krajích České republiky. Nejvíce okresů je podchyceno ve Středočeském a Jihomoravském kraji.

Podrobnější informace o výsledcích naleznete v naší rubrice SÍŤ určené pro pozorovatele koroptve polní. 
 

mapsit-monitoring-cr-2017-10-07.jpg
mapa výskytu koroptve polní NSK z.s.

Porovnejte naši mapu s dalšími mapami výskytu koroptve polní:

mapka_koroptev-hnizdenicr.jpg
Mapa hnízdního rozšíření koroptve polní v letech 2001–2003 (Šťastný et al.)
Malý bod "možné hnízdění", střední bod "pravděpodobné hnízdění", velký bod "prokázané hnízdění"

 

mapka_uhul_koroptev-v-okresech.jpg
Stav koroptve polní v okresech ČR k 31.3.2016, myslivecká evidence OSSM (ÚHÚL)

 

Poděkování

Předně velmi děkujeme všem pozorovatelům za jejich práci. Velmi si jí vážíme a těšíme se na naši další spolupráci. Celkem už evidujeme 174 dobrovolníků a dokážeme tak mapovat stále větší část naší země. Mnozí nám svá pozorování posílají pravidelně již několik let. Jedná se často o myslivce, pracovníky ve státní správě ochrany životního prostředí, pracovníky železničních drah a letišť, fotografy ptáků, amatérské ornitology a další milovníky přírody. V průběhu celého monitoringu jsme tak nashromáždili už 638 záznamů pozorování koroptve polní.

Srovnejte výsledky s mapami z předchozího období:
Monitoring 2013/2014 – výsledky
Zimní monitoring 2012/2013 – historie a výsledky
Zimní monitoring 2012/2013 – mapy
Monitoring 2000–2015 – mapa
Zimní monitoring 2014/2015 – mapa
Monitoring 2000–2016 – mapa

V monitoringu koroptve polní stále pokračujeme. Zapojte se do něj také vy:

ZÁZNAM POZOROVÁNÍ KOROPTVE POLNÍ
 

Literatura

Šťastný K, Bejček V, Hudec K. 2006. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001–2003. Aventinum, Praha.

 

 

Michal ZEDEK
odborný zástupce projektu

 

 

 
banner-adopce.png

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář