Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč podporujeme vypouštění koroptve

13. 10. 2017

 

Občas se setkáváme s překvapivým názorem, že podporou koroptve polní (Perdix perdix) formou vypouštění odchovaných jedinců "krmíme predátory". Takový názor občas zaznívá i z organizací, které se tváří jako ekologické či ochranářské. Takto bychom ale mohli nahlížet nejen na všechna ostatní vypouštění živočichů, kteří slouží jako potrava v rámci potravní pyramidy, ale vlastně i na ochranu hnízd třeba při polních pracech (čejka chocholatá, aj.). Většina záchranných programů by se pak dala smést ze stolu jako "krmení predátorů". Dopadla by tak i pomoc např. ohroženým druhům motýlů, jako je jasoň červenooký či modrásek černoskvrnný. Nebo jak lze zajistit, aby motýla nesezobnul pták nebo neulovila ještěrka? Nositelé této myšlenky jsou prostě usvědčeni z povrchního vztahu k přírodě a z neznalosti ekologie druhů. Většina lidí a institucí aktivních při ochraně české přírody to ale naštěstí vidí jinak. Zásadní důvody pro vypouštění koroptve ostatně můžeme znovu připomenout níže.

 

koroptev-polni.png

Párek koroptve polní © Zdeněk Tunka 

 

► druh přežívá v izolovaných populacích, což brání zvednutí počtů i po zlepšení stavu zemědělské krajiny a navíc vede ke genetické erozi.
 

druh je hluboce pod kritickou úrovní životaschopné populace, a proto se neobejde jak bez masivního vypouštění do volné přírody, tak bez extenzivních odchovů dobře připravených jedinců (se souběžnou genetickou kontrolou a evidencí).


masivní vypouštění do vhodně připravené krajiny sníží tlak predace na populaci (ze silně predovaného jednoho hejnka široko daleko nelze usuzovat na sílu predace).


s vysazováním do vhodných lokalit musí jít ruku v ruce také monitoring místní populace, aby se mohly vysledovat další ohrožující faktory nebo jiné populační limity.


koroptev je citlivým bioindikátorem, zda změny v zemědělské krajině provádíme dobře a jsou perspektivní pro další růst biodiverzity.
 

finanční podpora z kampaně Adoptuj koroptev může motivovat další myslivce k obnovení zájmu o koroptev v honitbě, k ochraně jiných ohrožených druhů živočichů a ke zlepšování celkového stavu polního prostředí.

 

mapsit-monitoring.jpg

Monitoring koroptve polní na území Česka

 

Mnohaletým úsilím několika organizací a celé řady jednotlivců se daří realizovat Projekt ČIŘIKÁNÍ, který nově umožňuje každému podpořit vypouštění koroptve v rámci kampaně Adoptuj koroptev. Zajímavostí je, že částka jde celá do záchranného programu. Přičemž 50 % jde na náklady spojené s přírodě blízkým odchovem koroptví a 50 % na obnovu biotopu (většinou travní a keřové remízky), který koroptev v zemědělské krajině potřebuje jako úkryt, zdroj potravy i jako místo ke hnízdění. Prostředky jsou shromažďovány na transparentním účtu a veřejnost je průběžně informována o celkové částce prostřednictvím portálu Koroptvicky.cz. Na provoz kampaně jsou finanční prostředky získávány zvlášť a nezatěžujeme tak dary vaše, adoptivních rodičů. Děkujeme za podporu! Nejste ještě mezi adoptivními rodiči? Pokračujte kliknutím ZDE.

 

Petr REJZEK
statutární zástupce projektu

 

 

banner-adopce.png

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kde najít koroptve?

(Michal st , 25. 10. 2017 22:49)

Nevíte o nějaké vitální(životaschopné) a hnízdící populaci koroptve co nejblíž Praze?