Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kam se ztrácí na vesnici polní ptáci

12. 3. 2018

 

Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů,

aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!

Žalm 84, 4

 

Život některých polních ptáků je úzce spjat s vesnicí. V zimě na krmítku se tak hojně objevuje stehlík obecný, strnad obecný nebo vrabec polní. A právě vrabec polní velmi často využívá lidské stavby ke hnízdění. Stačí mu větrací průduchy ve zdivu starých stodol nebo jiné dutiny na domech, ale obsazuje i budky původně určené pro jiné drobné pěvce, jako jsou sýkory. Taková konopka obecná zas ráda hnízdí v hustých keřích kolem domů nebo v liánách pnoucích se po fasádách. Dvory a zahrady venkovských stavení mohou ptákům nabídnout také lákavou a pestrou potravu.

 

vrabec-polni--passer-montanus--ii.png

Vrabec polní často vyhledává k hnízdění lidské stavby © Ivan Mikšík

 

Ve skutečnosti je pro ptáky u venkovského člověka místa čím dál tím méně. Domy se zateplují a všechny dutiny utěsňují. Staré chlévy nahrazují nové garáže. Zahrady užitkové se mění v okrasné chemicky ošetřované plochy. Hnízda rehků nebo kosů, kteří zahnízdí v pergolách či altánech, jsou nemilosrdně odstraňována (přestože se jedná o porušení zákona o ochraně přírody a krajiny).

 

konopka-obecna--carduelis-cannabina--ii.png

Konopka obecná má ráda zahrady plné keřů © Ivan Mikšík

 

Přítomnost ptáků kolem domků má přitom pro člověka značný význam. Vypovídají o kvalitě životního prostředí, během hnízdění a péče o mláďata posbírají velké množství hmyzu a v neposlední řadě nás těší svým zpěvem. Ptáci berou člověka jako svého druha, kterému věří, a samozřejmě doufají, že u jeho domu naleznou bezpečné útočiště pro založení rodiny. Pro to bychom mohli mít velký kus pochopení, nemyslíte?

 

Petr REJZEK

autor je biolog a ekolog

 

adopce-bannernew.png

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

(Zdeněk Šebesta, 12. 3. 2018 20:39)

Děkuji za velmi pěkně napsaný článek.