Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvalita ptačího společenstva zemědělské krajiny

23. 4. 2017

 

V letech 2013 a 2014 proběhl první rozsáhlý výzkum agroekosystémů, jenž byl založen na zjišťování přítomnosti 16 vybraných druhů polních ptáků, které by se při optimálních podmínkách mohly vyskytovat v zemědělské krajině (převážně s polním hospodařením) na území celého Česka. Z těchto 16 druhů (jmenovitě ZDE) jich 10 patří mezi zemní hnízdiče a 9 druhů je zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Výzkum probíhal na pozorovateli zvolených 17 lokalitách 2 roky, přičemž podle metodiky bylo nutné provést po 2 ornitologických průzkumech ve dvou hnízdních sezónách. Celkem 4 průzkumy z každé lokality s určitými časovými rozestupy v jednotlivé hnízdní sezóně by měly umožnit zjištění až 100 % přítomných druhů polních ptáků. Přehled pozorovatelů, zájmových lokalit a základních zjištěných dat o kvalitě ptačích společenstev si můžete zvětšit kliknutím na obrázek.

 

tabulka3.png

 

Z údajů, které jsme od výzkumníků získali, jsme pro stanovení kvality ptačího společenstva použili (a) celkový počet zjištěných druhů polních ptáků, (b) počet druhů zemních hnízdičů, (c) počet zvláště chráněných druhů a (d) výskyt koroptve polní na lokalitě.

Celkový počet druhů na lokalitě a počet zvláště chráněných druhů vypovídá o stavu biodiverzity - tedy čím více druhů, tím lépe. Na zemi hnízdící polní ptáci jsou úspěšností hnízdění velmi závislí na způsobu zemědělského hospodaření. Přítomnost koroptve polní, jako citlivého bioindikátoru, pak ukazuje na celkový stav krajiny, zejména tedy na zastoupení vhodných krajinných prvků a míru šetrného zemědělského hospodaření. Protože se jedná o vlajkový druh zemědělské krajiny, zjišťovali jsme její přítomnost na lokalitách i mimo "oficiální" ornitologické průzkumy. Graf, který zachycuje pořadí lokalit podle kvality společenstva polních ptáků, si můžete zvětšit kliknutím na obrázek.

 

graf.png

 

Nejkvalitnější ptačí společenstvo bylo zjištěno na lokalitě Šardice v okrese Hodonín. To potvrzuje poměrně vysokou míru biologické diverzity v této jinak intenzivně obhospodařované části jižní Moravy. Zájmová lokalita po bližším zkoumání není žádným překvapením, protože zde dlouhodobě probíhá revitalizace polní krajiny, v níž se objevují nové krajinné prvky, jako jsou nezpevněné polní cesty, zatravněné údolnice, křovinaté meze a remízky, menší ekologické sady, tůně a malá jezera, ale i dočasné prvky v podobě biopásů. Ostatně jsme shodou okolností o této lokalitě již psali jako o příkladu dobré praxe. Naproti tomu nejslabší ptačí společenstvo bylo zjištěno také na Hodonínsku - na lokalitě u Rohatce. Podrobnějšími analýzami jednotlivých lokalit se aktuálně zabýváme.

 

Záleží vám na přírodě zemědělské krajiny, jste zdatnější v poznávání ptáků a baví vás pohyb v terénu? Pak se můžete zapojit do výzkumu agroekosystémů 2017-18 (více se dozvíte ZDE).

 

Petr REJZEK

statutární zástupce projektu

 

banner_odbornici.png

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář