Jdi na obsah Jdi na menu
 


O proměnách počasí

Z veřejně dostupných informací lze poměrně snadno vyvodit, jaké problémy současnou zemědělskou krajinu trápí. Známo je i to, jak tento nepříliš dobrý stav zemědělské krajiny zlepšit. I pořad 90’ ČT24 vysílaný v úterý 12. 7. 2016 na téma O proměnách počasí upozornil na dnešní podobu zemědělství. Když jsou úskalí zemědělské krajiny dobře známy, proč nedochází k odpovídajícím krokům s větší razancí? 


Za reakci na časté výkyvy období sucha nebo naopak povodní z přívalových srážek lze považovat Generel vodního hospodářství krajiny České republiky, který je v pořadu také zmíněn. Jeho účelem je vytvoření koncepčního návrhu adaptačních a ochranných opatření ke zmírnění negativních vlivů extrémních hydrologických jevů (povodňové stavy v důsledku extrémních srážek) a půdního, resp. hydrologického sucha.

 

sardice_priklad-dobre-praxe_0397.jpg
Šardice, jižní Morava, foto NSK z.s.


Generel je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině ve vazbě na důsledky související se změnou klimatu. Jedná se o projekt, jehož cílem je v rámci první etapy identifikovat nejohroženější oblasti ČR z pohledu ohrožení vodní erozí, zemědělským suchem a povodněmi v důsledku extrémních srážek, a navrhnout proti těmto jevům ochranná a adaptační opatření, která budou zemědělskými subjekty akceptovatelná.


Generel vodního hospodářství krajiny ČR je projektem Státního pozemkového úřadu (jako objednatel), který je za podpory Agrární komory České republiky (jako iniciátor) řešen řadou výzkumných institucí a vysokých škol (MENDELU, VUT v Brně, VÚMOP, v. v. i., VÚV TGM, v. v. i., Czech Globe, v. v. i.). V současnosti již byly realizovány první konkrétní návrhy opatření na vybraných farmách ve spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty, jenž poskytují zpětnou vazbu. Z dosavadních výsledků je patrné, že pro snazší prosazení a zajištění udržitelnosti navrhovaných opatření je nezbytné také hledat opatření i v oblasti legislativně-ekonomického rámce, což je také cílem generelu.

 

sardice.jpg
Šardice, jižní Morava, foto NSK z.s.


Problematikou sucha se komplexně zabývá projekt s názvem Intersucho, který kromě animace vývoje sucha, nabízí na svém webu volně ke stažení publikaci "Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost", jež získala cenu Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v oblasti vědecké literatury.
Pro změnu sdružení neziskových organizací
Koalice pro řeky nabízí na svých webových stránkách brožuru s názvem "Klima se mění, co změníme my?", která je jedním z výstupů projektu "Zavádění retenčních  infiltračních opatření v povodí Moravy".

My se snažíme měnit přístup k myslivosti a hospodaření na zemědělské krajině prostřednictvím ochrany a péče o koroptev polní.

Ty "Adoptuj koroptev"!

 

Václav ZÁVĚŠICKÝ
odborný zástupce projektu

 

 

 

banner-adopce.png

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář