Jdi na obsah Jdi na menu
 


Polní ptáci

 banner_poradna_velky.png

 

Existují různé seznamy "polních ptáků". Při jejich revizi jsme si uvědomili, že je potřeba vytvořit vlastní seznam. Během výběru druhů jsme hodnotili ekologické požadavky na krajinu u každého zvlášť, ovšem zároveň s cílem mít k dispozici celou skupinu druhů, jež budou vypovídat o kvalitě agrární stepi. Z pohledu ochrany "pravých" polních ptáků, tedy těch striktně vázaných na bezlesí zemědělské krajiny, je v našem zájmu několik málo druhů. K hlubšímu poznání ekologie krajiny a pochopení celkové kondice agrárního ekosystému však sledujeme celkem 16 ptačích druhů, které lze označit za "polní ptáky". Je nutné upřesnit, že se jedná vesměs o druhy, které by se při optimálním stavu zemědělské (kulturní) krajiny měly vyskytovat na většině území České republiky. Druhy s okrajovým areálem rozšíření nebo vázané na specifické prostředí, které by v běžné polní krajině neměly vhodné podmínky k trvalé existenci, jsme do našeho seznamu záměrně neuvedli. Seznam polních ptáků je proto třeba chápat jako účelový, speciálně sestavený pro výzkum agroekosystémů na území Čech, Moravy i Slezska. 

  

strnad_lucni.jpg

Strnad luční (Miliaria calandra) © Zdeněk Tunka

 

Přehled ptáků polní krajiny, které sledujeme v rámci Projektu ČIŘIKÁNÍ:

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), chocholouš obecný (Galerida cristata), konipas bílý (Motacilla alba), konipas luční (Motacilla flava), konopka obecná (Carduelis cannabina), koroptev polní (Perdix perdix), křepelka polní (Coturnix coturnix), skřivan polní (Alauda arvensis), stehlík obecný (Carduelis carduelis), strnad luční (Emberiza calandra), strnad obecný (Emberiza citrinella), ťuhýk obecný (Lanius collurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a vrabec polní (Passer montanus). 

 

***** 

 

Příspěvky

Kam se ztrácí na vesnici polní ptáci

12. 3. 2018

vrabec-polni--passer-montanus--ii.pngZdravý život na venkově, to jsou také ptáci hnízdící v těsné blízkosti člověka - třeba vlaštovka, rehek, vrabec nebo konopka. Je jich však kolem domků čím dál tím méně.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 1

Studenti sází na polní ptáky

22. 11. 2017

pisek1.jpg... tedy přesněji řečeno "studenti sází dřeviny pro polní ptáky". Realizace projektu na Písecku zdárně pokračuje také v roce 2017.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 0

Písecko dokončilo první remíz pro koroptve

9. 1. 2016

cedule-informacni-posledni-verze-2015.jpgProjekt na podporu polních ptáků na Písecku se nachází v plném proudu realizace. Místní myslivci inspirují celé Česko.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 0

Konec sýčka v zemědělské krajině?

31. 10. 2015

sycek-obecny-77926.jpgBudoucnost tohoto malého nočního predátora je značně nejistá. Spojme se pro jeho záchranu také při zvyšování biodiverzity zemědělské krajiny, aby měl dostatek potravy během hnízdění.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 0

Další opatření pro polní ptáky na Písecku

11. 9. 2015

znak-ms-barevny.jpgNový remíz bude pomáhat také koroptvím.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 1

Za posledních 25 let zmizelo z polí 5 druhů ptactva

31. 8. 2015

tuhyk-rudohlavy-1850.jpgZ živočišných druhů, které u nás vyhynuly, jsou všechno ptáci. Z nich pak většinou ptačí druhy, které dříve obývaly zemědělskou krajinu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 0

Výzkum chřástala polního

18. 8. 2014

chrastal_1.jpgV Plzeňském kraji se věnují výzkumu a ochraně chřástala polního (Crex crex).

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 0

Chřástal polní v polích není

12. 8. 2014

 Pojďme za chřástalem do luk a pastvin.chrastal_0.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 0

Drop velký na výzkumných plochách

4. 4. 2014

drop-velky-194.jpg

Vlajkový druh polního ptáka, který rozhodně stojí za vaši pozornost.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 0

Podpora polních ptáků na Písecku

20. 2. 2014

pisecko.jpgV roce 2013 jsme se podíleli na pilotním projektu "Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě Dobešice" vypracováním komplexní studie. Letos začíná praktická realizace projektu v krajině.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Polní ptáci | Komentářů: 2